Wyposażamy pracowników ochrony w odpowiednie urządzenia służące do lokalizacji i monitorowania.


Korzyści z zastosowania systemu w ochronie:

 • Podniesienie skuteczności ochrony fizycznej poprzez:
  1. Stały nadzór w czasie rzeczywistym nad prawidłowością przebiegu obchodów.
  2. Możliwość natychmiastowej interwencji przypadku wystąpienia odstępstw od harmonogramu pracy lub trasy obchodu.
  3. Możliwość monitorowania długotrwałego bezruchu lub  MAN-DOWN.
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników dzięki:
  1. Funkcji MAN-DOWN, która monitoruje położenie urządzenia i natychmiast alarmuje o możliwej sytuacji zagrożenia życia. W razie odchyleń od wcześniej ustawionego zakresu lub wykrycia bezruchu, automatycznie wysyła do SMA komunikat o nieprawidłowościach.
  2. Możliwości przesyłania sygnałów alarmu napadowego do SMA.
  3. Możliwość połączenia głosowego z SMA.

Urządzenie pozwala na lokalizację i nadzór osób i obiektów ruchomych w czasie rzeczywistym. Posiada A-GPS - technologię wspierającą GPS, która pozwala na śledzenie nie tylko na zewnątrz, ale również (w większości przypadków) wewnątrz pomieszczeń. W niesprzyjających warunkach wspomaga system GPS przesyłając niezbędne do określenia pozycji dane z satelitów poprzez sieci bezprzewodowe (internet, GSM).

 

UWAGA! Wszystko, co jest zamieszczone na stronie ma charakter jedynie informacyjny. Nie stanowi jednak kompletu informacji i nie może być traktowane jako oferta handlowa w rozumieniu przepisów art.66 Kodeksu Cywilnego.

 

Zasięg działania Monitoringu Łódzkiego™

Mapa zasięgu

 

 
 

KLIENT INDYWIDUALNY

Profesjonalna ochrona domów, mieszkań i rezydencji. Monitoring osobisty.

 

KLIENT BIZNESOWY

Oferujemy pakiety usług w wielu wariantach. Na pewno znajdziemy rozwiązanie jakiego potrzebujesz.

 

AGENCJA OCHRONY

Mamy bardzo ciekawe propozycje współpracy i/lub podwykonawstwa usług.

 

INSTALATOR SYSTEMÓW

Rozszerzenie możliwości instalatora.

Początek strony