Oferujemy kompleksową ochronę domów, mieszkań, rezydencji, domków letniskowych, garaży poprzez:

 • monitorowanie systemów alarmowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku,
 • dojazdy patroli interwencyjnych do obiektu w razie alarmu,
 • powiadamianie wskazanych osób o alarmach, usterkach systemu alarmowego, braku zasilania, braku połączenia ze Stacją Monitorowania,
 • połączenie ze Stacją Monitorowania przez telefon, radio, GSM GPRS, internet - w zależności od warunków i rodzaju obiektu (kilkanaście różnych systemów transmisji, możliwe dostosowanie do każdego obiektu),
 • odbieranie i przetwarzanie sygnałów informujących o alarmie włamaniowym (z rozróżnieniem numeru linii), napadzie, pożarze, uzbrojeniu i rozbrojeniu (z rozróżnieniem użytkownka oraz podsystemu), rozbrojeniu pod przymusem, usterkach zasilania lub systemu alarmowego, a także testów łączności - w zależności od rodzaju systemu i łącza,
 • rejestrowanie wszystkich sygnałów i zdarzeń w naszym systemie informatycznym i przechowywanie przez kilka miesięcy.

Nasza Stacja Monitorowania (jej systemy transmisji i oprogramowanie) spełnia wysokie wymagania norm polskich i europejskich, nasze usługi monitorowania spełniają normy ISO 9001.

Usługi dodatkowe (możliwe dodatkowe opłaty!) :

 • monitorowanie przez telefon na bezpłatny numer 800...,
 • automatyczne generowanie alarmu  przypadku rozbrojenia systemu podczas długotrwałej nieobecności właścicieli (zgłoszonej wcześniej),
 • monitorowanie sygnałów ulatniania gazu, wycieku wody, za wysokiej temperatury w chłodni itp.,
 • automatyczne powiadamianie poprzez SMS lub e-mail o alarmach lub uzbrojeniu i rozbrojeniu systemu,
 • automatyczne przesyłanie co miesiąc lub co tydzień e-mailem historii zdarzeń z obiektu,
 • dostęp przez internet do konta klienta,
 • weryfikacja wizyjna alarmów,
 • konserwacje, naprawy i modernizacja systemów alarmowych.

UWAGA! Wszystko, co jest zamieszczone na stronie ma charakter jedynie informacyjny. Nie stanowi jednak kompletu informacji i nie może być traktowane jako oferta handlowa w rozumieniu przepisów art.66 Kodeksu Cywilnego.

 

 

Zasięg działania Monitoringu Łódzkiego™

Mapa zasięgu

 

 
 

KLIENT INDYWIDUALNY

Profesjonalna ochrona domów, mieszkań i rezydencji. Monitoring osobisty.

 

KLIENT BIZNESOWY

Oferujemy pakiety usług w wielu wariantach. Na pewno znajdziemy rozwiązanie jakiego potrzebujesz.

 

AGENCJA OCHRONY

Mamy bardzo ciekawe propozycje współpracy i/lub podwykonawstwa usług.

 

INSTALATOR SYSTEMÓW

Rozszerzenie możliwości instalatora.

Początek strony