Przedstawimy to na przykładzie:

Wyobraźmy sobie, że w Łodzi są dwie nie współpracujące ze sobą firmy wykonujące monitoring i interwencje przy użyciu grup. Załóżmy, że każda z nich ma po 500 klientów i po dwa patrole interwencyjne.

Firma A ma patrole w północnej i w południowej części miasta, firma B ma patrole w północno - zachodniej i południowo - wschodniej części miasta. Ale obie firmy mają klientów rozmieszczonych w całym mieście. W rezultacie każdy z patroli ma do obsłużenia po 250 klientów na obszarze połowy miasta.

Jeżeli te dwie firmy nawiążą współpracę, to wtedy patrole są rozmieszczone równomiernie, na przykład w północnej, południowej, wschodniej i zachodniej części miasta. Każdy z patroli ma do obsłużenia nadal po 250 klientów, ale rozmieszczonych na obszarze jednej czwartej miasta.

Taka prosta współpraca pozwala na znaczne skrócenie średniego czasu dojazdu do obiektu - gdyż każdy z patroli operuje tylko w jednej czwartej miasta, a nie jak poprzednio, w połowie. Jednocześnie ulegają zmniejszeniu koszty paliwa, gdyż patrole poruszają się na znacznie mniejszym obszarze każdy.

Oczywiście był to tylko przykład. W Monitoringu Łódzkim™ jest to nieco inaczej zorganizowane i dysponujemy znacznie większą ilością patroli.

 

 

Zasięg działania Monitoringu Łódzkiego™

Mapa zasięgu

 

 
 

KLIENT INDYWIDUALNY

Profesjonalna ochrona domów, mieszkań i rezydencji. Monitoring osobisty.

 

KLIENT BIZNESOWY

Oferujemy pakiety usług w wielu wariantach. Na pewno znajdziemy rozwiązanie jakiego potrzebujesz.

 

AGENCJA OCHRONY

Mamy bardzo ciekawe propozycje współpracy i/lub podwykonawstwa usług.

 

INSTALATOR SYSTEMÓW

Rozszerzenie możliwości instalatora.

Początek strony